ความเห็น 26743

เชื้อโรคในจิตใจ "คน"

ชายขอบ
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

คุณบัวใต้น้ำ

     เพราะ "รัก" เป็นสิ่งที่ดีไงครับ จึงไม่พูดถึงในบันทึกนี้