ความเห็น 26737

อิสระแห่งตัวตนของตน(เอง)

ศิลา วรบรรพต
IP: xxx.28.64.1
เขียนเมื่อ 

คุณชายขอบ  คุณไร้นาม  ดร.ka-pook และ  คุณแวะมาพบ  ครับ

ผมเห็นด้วยนะครับ  กับการให้ความสำคัญกับความคิด  ความรู้สึกและคุณค่าของสิ่งที่ออกมาจากตัวตน  มากกว่า  การแสดงตัวตน  ว่าเป็นใคร  สำหรับสังคมปกติทั่วๆ  ไป แต่.....

ในกรณีของ gotoknow.org  นั้นผมเห็นด้วยกับ  อาจารย์จันทวรรณ  นะครับ  เนื่องจาก

ในสังคมจริงๆ เรารู้  เราเห็น  เราพบหน้า  และทุกคนรับผิดชอบต่อคำพูดของตนเองด้วยตัวตนของตนเอง  ผิด  ถูก  แสดงออกไปอย่างไร  ก็ได้รับผลกระทบอย่างนั้น  แต่ในสังคม  gotoknow.org   นั้น  เราไม่มีตัวตนมายืนต่อหน้านะครับ  ผมเชื่อว่า  สังคมตรงนี้ไม่ได้ต้องการป้ายชื่อในแง่ว่า  คุณค่าของป้ายชื่อนั้นว่ามีดีกรี (มีดี) อะไรหรอกครับ  แต่เราต้องการแค่ให้รู้ว่าคุณคือใคร  มีชื่อว่าอะไร  คุณคิดและเขียนมาอย่างไรมากกว่าครับ  เพราะถ้าแม้แต่ชื่อหรือนามแฝง  คุณยังไม่กล้าที่จะบอกใคร  แล้วต่อไปเกิดคุณอยากจะด่า  อยากจะใช้คำหยาบ  อยากจะใส่ร้ายป้ายสีใคร  แล้วคุณก็เปลี่ยนชื่อไปเรื่อย ๆ โดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ  แล้ว  สังคมนี้จะอยู่ต่อไปได้อย่างไร  ดังที่  อาจารย์จันทวรรณพูดนะครับ

"สำหรับสังคม on-line เพื่อการเรียนรู้แล้วนั้น การไม่มีป้ายชื่ออาจจะนำมาซึ่งการล้มสลายของจุดยืนของสังคมได้โดยง่าย "

ผมเห็นด้วยกับอาจารย์ครับ