ความเห็น


 สวัสดีค่ะอาจารย์...

...โครงการขุดบ่อกักเก็บน้ำยังมีอยู่หรือคะ(นึกว่าหมดโครงการแล้ว) การติดต่อขอโครงการลงพื้นที่ต้องรวมกลุ่มกันหรืออย่างไรคะ ท่านอาจารณ์มีรายละเอียดแนะนำ จักขอบพระคุณยิ่งค่ะ.

...การเสียดายพื้นที่แต่ต้องทนหลังขดหลังแข็ง(ดำนาแห้ง) เสียค่าน้ำมันสูบน้ำ(เผลอๆมากกว่า2,500บาท)หรือรอฟ้าฝนเป็นปัญหาใหญ่ของคนในพื้นที่นาดอนค่ะท่านอาจารย์เพราะความคิดเดิมๆที่ฝังรากลึกมิอาจเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆ.

...หากเกษตรกรหันมาปรับเปลี่ยนมุมคิด "เสียเพื่อได้" มีน้ำกักเก็บไว้พื้นที่เพียงแค่พื้นที่หนึ่งไร่ก็สามารถทำนาได้ปีละ2-3ครั้งเหลือกินเหลือขาย(บ่อน้ำเลี้ยงปลา คันบ่อปลูกผักเท่านี้การร่ำรวย"ความสุข"ก็หาได้ไม่ยากค่ะ).

...ในกระบวนการเปลี่ยนความคิดภาคเกษตรกร ด้านการศึกษา(สถานศึกษา)กับภาคปฏิบัติถือเป็นบทบาทหน้าที่อันสำคัญค่ะที่"เรียนเพื่อรู้นำองค์ความรู้มาปฏิบัติใช้ให้เกิดเป็นแบบอย่างมากกว่าการเรียนเพื่อรู้เพียงมาบอกกล่าวให้เกษตรกรเป็นผู้ลงมือทำ(เช่นเดิม).

...ขอบพระคุณค่ะ...

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี