ความเห็น 26714

อิสระแห่งตัวตนของตน(เอง)

ชายขอบ
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

อ.ดร.จันทวรรณ

     ผมเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์พยายามทำและพยายามสื่อออกมาสู่สังคม GotoKnow ตามที่กล่าวไว้ในบันทึกและ คห.ในบันทึกอาจารย์ก่อนหน้านี้ แต่คุณไร้นามนี่เป็นกรณีศึกษาที่อาจารย์ช่วยพิจารณาเรื่อง Version 2 ด้วยครับ