ความเห็น 2669487

ทาน และ data มาจากรากศัพท์เดียวกัน

เขียนเมื่อ 

แวะมาอ่านคำตอบเลยตอบไว้อีกหน่อยค่ะ

ความจริง ส่วนตัวคิดว่าบันทึกของคุณครูทุกบันทึก (และบันทึกทุกบันทึกของใครก็ตามที) ก็ล้วนแต่มีประโยชน์ มากน้อยตามแต่ผู้อ่าน ที่รับสาระไป

และน่าจะได้ประโยชน์ที่สุดกับตัวผู้บันทึกเอง เพราะได้เรียบเรียงความคิดและจัดการระบบการสื่อสารของตน เพราะจะมีการให้ข้อคิดเห็น เป็นการสะท้อนกลับว่าผู้อ่านเข้าใจสาระที่เขียนอย่างไร ผู้บันทึกจึงได้รับรู้ข้อด้อยที่ควรปรับปรุงของตัวเองทุกครั้งค่ะ