ความเห็น 26693

อิสระแห่งตัวตนของตน(เอง)

ชายขอบ
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

คุณบัวใต้น้ำ

     เห็นด้วยครับ แต่จิตใจที่แท้จริงนะค้นหายาก สู้ดูจากกายภายนอกไม่ได้ง่าย ๆ อย่างนี้แหละจึงเป็นอะไรที่ปลอม ๆ เสมอ