ความเห็น 2665243

ลิขสิทธิ์งานวรรณกรรม

เขียนเมื่อ 

".....การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์

โดยระบบอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนหรือแสดงสงวนลิขสิทธิ์ให้ปรากฎไว้ที่งานไม่ว่าจะเป็นงานประเภทใดก็ตาม....."

ขอบคุณมากครับ