ความเห็น 2664584

ลิขสิทธิ์งานวรรณกรรม

เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์นพลักษณ์ ๙ ครับ

ผมอยากรบกวนอาจารย์เข้าไปตอบปัญหาท่านสุดท้ายที่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ให้หน่อยนะครับ เนื่องจากผมไ่ม่ใช่นักกฎหมาย อาจจะไม่แม่นยำและตรงนักครับ

กฎหมายลิขสิทธิ์ : การนำ "ภาพ" มาประกอบการเขียน

ขอบคุณนักขนาดครับ ;)...