ความเห็น 2664546

ลิขสิทธิ์งานวรรณกรรม

เขียนเมื่อ 

ได้เข้าใจ ในลิขสิทธิ์ มากขึ้นครับ ขอบคุณครับ