ความเห็น 2657326

ลองใส่เสื้อผ้าโขมพัสต์ ..หัวหิน แล้วจะติดใจ

เขียนเมื่อ 

พี่มาทบทวนดูแล้ว เสื้อที่หยิบใส่บ่อยที่สุด คือ

เสื้อที่ตัดจากผ้าโขมพัสต์ หัวหิน

ใส่เล่น ใส่นอน ใส่เที่ยว ใส่ทำสวนและใส่ไปประชุมวิชาการ ก็ได้

เพียงแต่หาเสื้อผ้าประกอบให้เหมาะสมกับสถานที่ คือ พี่แก้วเองค่ะ น้องคุณระพี