ความเห็น 26549

เชื้อโรคในจิตใจ "คน"

บัวใต้น้ำ
IP: xxx.47.247.116
เขียนเมื่อ 
แต่ทำไมมนุษย์ชอบพูดสี่คำล่ะ
รัก โลภ โกรธ หลง
สติ  การยั้งคิด และความเพียงพอ
เป็นวัคซีนป้องกันโรคได้