ความเห็น 2654730

KM : ค้นหาปัญหาและความต้องการเกษตรกร (๒)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ น้องบ่าวหนุ่มร้อยเกาะ

          เสื้อแดงหัวโต๊ะ คือ "คุณเขียว" นวส.อำเภอถ้ำพรรณราครับ