ความเห็น 2642892

เรื่องเล่าเร้าพลัง: การดูแลด้านจิตวิญญาณในคนไข้ระยะสุดท้าย

เขียนเมื่อ 

แวะมาเยี่ยมอาจารย์ ระลึกถึงเสมอค่ะ..จาก พยาบาลอีอาร์..รพ.พิจิตร