ความเห็น 2640157

KM : ค้นหาปัญหาและความต้องการเกษตรกร (๑)

เขียนเมื่อ 

เรียน นายหัชาญวิทย์KMการนำภาพลงบันทึก ปัจจุบันง่าย อ่านตามขั้นตอนที่นายหัวเขียนไว้ ทำได้แล้ว

แรกวาเข้าไปธุระที่มหราช (ลืมสมุดจดเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้โทรหา)