ความเห็น 2637746

การอบรม Unit optimization และ FMEA ในสถาบันธัญญารักษ์

พจนารถ โตประศรี
IP: xxx.52.114.71
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ เห็นหัวข้อการใช้ FMEA เพื่อปรับปรุงการบริหารยาในหอผู้ป่วย เลยขอรบกวนถามถึงเกณฑ์ในการกำหนดค่า PRN ทั้งค่า S, O, D ว่าควรกำหนดอย่างไร เพราะที่ รพ. กำลังทำ FMEA เรื่องการบริหารยา Pseudoephedine ค่ะ ขอบคุณค่ะ ภญ.พจนารถ รพ.ห้วยพลู จ.นครปฐม