การอบรม Unit optimization และ FMEA ในสถาบันธัญญารักษ์

ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา  สถาบันธัญญารักษ์ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่สำคัญ 2 เรื่องคือ
  1. 20 ธ.ค. 48  เรื่อง Unit optimization  เพื่อทบทวนระบบ PDCA ในหน่วยงาน ให้ทุกหน่วยงาน ได้มีการวิเคราะห์หน่วยงานตนเองเพื่อหาโอกาสพัฒนา ด้วยวิธีการต่างๆอย่างต่อเนื่อง  เฃ่น  การวิเคราะห์ลูกค้า   การวิเคราะห์และจัดทำบัญชีความเสี่ยง (risk profile) การวิเคราะห์กระบวนการหลัก     โดยให้ส่งผลการวิเคราะห์มาที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพภายในวันที่ 13 มค 49   แต่ส่งมาก่อนก็ดี จะได้ตรวจสอบให้ก่อน                 
  2. 21 ธ.ค. 48  เรื่อง FMEA  หรือ Failure mode and effect analysis  เพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารยาในหอผู้ป่วย    แต่ยังไม่สมบูรณ์ จะนัดเพื่อทำต่ออีกครั้งหนึ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกคุณภาพ จาก ทพ.ชุมพลความเห็น (1)

พจนารถ โตประศรี
IP: xxx.52.114.71
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ เห็นหัวข้อการใช้ FMEA เพื่อปรับปรุงการบริหารยาในหอผู้ป่วย เลยขอรบกวนถามถึงเกณฑ์ในการกำหนดค่า PRN ทั้งค่า S, O, D ว่าควรกำหนดอย่างไร เพราะที่ รพ. กำลังทำ FMEA เรื่องการบริหารยา Pseudoephedine ค่ะ ขอบคุณค่ะ ภญ.พจนารถ รพ.ห้วยพลู จ.นครปฐม