ความเห็น 2634051

ความงดงามในความผิดหวัง

เขียนเมื่อ 

ท่านอาจารย์ Wasawat Deemarn คะ

ขอบคุณมากค่ะสำหรับบทสรุปที่กินใจให้กับบันทึกนี้

ความผิดพลาด ความผิดหวังคือส่วนหนึ่งในการทำงานในการดำเนินชีวิต สำหรับบางคนบางทีความผิดหวังอาจเกิดขึ้นบ่อยกว่าความสมหวัง แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ในระหว่างการรอคอยที่จะได้ลิ้มลองความสำเร็จนั้น การเรียนรู้ ประสบการณ์ ทั้งในด้านเทคนิคและทักษะชีวิต เป็นสิ่งที่ทำให้ความสำเร็จนั้นมีค่ามากขึ้น และความผิดหวังน้ันดูเล็กนิดเดียว

ขอบคุณค่ะ