ความเห็น 2633612

ความงดงามในความผิดหวัง

เขียนเมื่อ 
  • เป็นมุมมองที่สร้างกำลังใจ อันจะเป็นแรงผลัก ให้เราคิด วิเคราะห์เรื่องราวต่างๆ อย่างสมเหตุสมผล..
  • ภาพสวยงดงามจริงๆค่ะคุณปริม