ความเห็น 26310

เชื้อโรคในจิตใจ "คน"

ชายขอบ
IP: xxx.47.247.116
เขียนเมื่อ 
     คิดว่าใช่นะครับ! ป้องกันและแก้ไขได้โดยการใช้สติ...ซึ่งเดิม ๆ ผมมักจะเรียกว่าใช้ตัวตนของตัวเอง จัดการกับตัวตนเอง
     แต่ก็ยากตรงที่เรามักลืมสตินี่แหละครับ จึงต้องฝึกการใช้สติ ที่เรียกว่า "การฝึกเจริญสติ"