ความเห็น 2626685

เรื่องเล่าเร้าพลัง: การดูแลด้านจิตวิญญาณในคนไข้ระยะสุดท้าย

เขียนเมื่อ 

มาสวัสดีอาจารย์ค่ะ ชอบงาน palliative care อาจารย์มากค่ะ