ความเห็น


...ศึกษาจากหนังสือเรื่องศาสนาเปรียบเทียบและปรัชญาหลายเล่ม โดยเฉพาะหนังสือธรรมะในศาสนาพุทธ รวมทั้งทดลองฝึกปฏิบัติกรรมฐานในสถานปฏิบัติธรรม คำตอบก็ไม่กระจ่าง...

Ummmh, I think the Buddha would have refused to answer any question about existence of 'Gods' or 'one Almighty God' with a reason like 'not relevant to Buddhists (awaken ones)' practice or He would have remained silent.

I have a theory (not all my thesis): "gods" are hidden variables to explain uncommon or unreasonable events; gods are given personalities and authority to "control" not only 'events' but also 'Man'; Later, because 'many gods' are troublesome and can cause endless wars, 'One God' is the solution. (But note the Crusader Wars which have not really ended).

I think the final state (destiny) of Buddhists practice is 'complete Non-Attachment' (not to Self, not to God, not to Nothing -- if Nothing is still considered as 'desirable'). There are a lot of different worlds between Nippana and God.

Please, search and read articles about 'What the Buddha discovered and taught' (ปฏิจจสมุปบาท) and the like.

The differences are constraints to be satisfied. Long lasting solutions come from recognizing differences and complying with them. Not by eliminating them as Thailand's government is trying to do.

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี