ความเห็น 2621791

เวทีคุณกิจออกแบบนำKM สวมในงานประจำ

เขียนเมื่อ 

"โดยมอง KM เป็นเครื่องมือในการทำงานนั่นเอง (มิใช่แบบทำเพื่อส่งเอาคะแนนนนะ) เพื่อที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่LO แต่ไม่คาดหวังแห่งความสำเร็จสูง แต่ข้อเท็จจริงก็คือ ทำKM แล้วต้องลงมือทำจริงนี่คือความตั้งใจ ได้ทั้งงานและบรรยากาศ หรือที่เราอยากให้เห็นในระบบก็คือทำงานให้มีความสุขนั่นเองครับ"   ที่มาของรูป : http://www.madtomatoe.com/how-to-add-facebook-like-button-to-blogger-blogspot/