ความเห็น 2621308

ศูนย์สาธิตปุ๋ยหมักชีวภาพ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14

เขียนเมื่อ 

ชุมชนนี้ก็ยังแจ๋วเหมือนเดิม ไม่เคยต้องให้ทวงถาม รอบหน้าคงได้เห็นการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยหมักที่ได้ กับแปลงผักของเรา