ความเห็น 26168

การประเมินหลักสูตรสถานศึกษากับงานวิจัย

น้ำอุ่น
IP: xxx.146.247.70
เขียนเมื่อ 
 ทางฝ่ายวิชาการโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต  จะอบรมพัฒนาหลักสูตรโดยใช้กระบวนการ KM    ในวันที่ 2 พฤษภาคม  2549 โดยเชิญศึกษานิเทศก์ สพท.นนทบุรี เขต 1 คือ อ.ธเนศ  ขำเกิด  และ อ.ประสงค์  สังข์ดิษฐ์  มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนวัดอุบลวนาราม และโรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา ผลการอบรมจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง