ความเห็น 2616793

เรื่องเล่าเร้าพลัง: การดูแลด้านจิตวิญญาณในคนไข้ระยะสุดท้าย

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์หมอเต็ม

หายเงียบไปนานมากๆ มาส่งความระลึกถึง

และเทียบเชิญ ไปชม บวบยาว หลังบ้านค่ะ