ความเห็น 2614271

สรุปสาระสำคัญและความแตกต่างในข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ มาตรา 32-43 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

เขียนเมื่อ 

Mr. Phirakan Kai-nunna. "การโพสต์ภาพอุจาด." อาจารย์ม.สงขลานครินทร์, 17 มีนาคม 2555. [Online]. Available URL : http://www.gotoknow.org/blogs/posts/482203