ความเห็น 2612619

สุขี แปลว่า ผู้มีความสุข

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ คุณ ศรีฯ

ตอนนี้ไม่ได้รับสอนครับ

แต่ถ้ามีคนอยากเรียนสักกลุ่มหนึ่ง

ก็อาจจะหาเวลาสอนให้ได้ครับ ;)