ความเห็น 261173

ชีวิตพอเพียงของมหาเศรษฐีอันดับสองของโลก วอร์เรน บัพเฟตต์ (Warren Buffet)

เขียนเมื่อ 
   ขอบพระคุณทุกท่านอย่างมากครับที่ให้กำลังใจกัน  และเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างสร้างสรรค์