ความเห็น 26117

ต้องทั้ง process และ output oriented

ชายขอบ
IP: xxx.113.16.250
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ Handy

     เพราะทำกับมนุษย์นะสิครับ ไม่ใช่สินค้าเป็นชิ้น ๆ แต่การให้อิสระว่าจะเลือกเดินกระบวนการอย่างไรตามวิถีของเขา เขาจะเรียนรู้และเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเอง หากจะช่วยก็น่าจะช่วยตรงการสร้างบรรยากาศให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ดีกว่า ทั้งนี้เป้าหมายที่เป็นผลลัพธ์ก็ยังคงมีแต่น่าจะเน้นกันที่การมีตัวชี้วัดกระบวนการดีกว่า เชื่อครับว่าเราจะถึงเป้าหมายแบบไม่หลงทิศ ยกตัวอย่างนะครับสัก 1 เรื่อง
     เป้าหมายผลลัพธ์ที่ต้องการ: ประชาชนมีความปลอดภัยจากการเดินทางบนท้องถนนในช่วงเทศกาลวันหยุด
     ตัวชี้วัด: ช่วง 10 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ ต้องไม่มีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการจราจร
     การควบคุมตัวชี้วัด: รายงานการวันต่อวัน คืนต่อคืนถึงตัวเลขเหล่านี้ นานไปอีก 10 วันหลังช่วง 10 วันอันตราย
     ผลการดำเนินงาน: ในแต่ละจังหวัดมีรายงานผู้ประสลอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตน้องลงมากเมื่อเทียบกับปีก่อน ๆ
     การแปลผล: สามารถบรรลุเป้าหมายที่ได้ดำเนินการให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากการเดินทางบนท้องถนนในช่วงเทศกาลวันหยุด
     ข้อสังเกต: แต่ไม่ทราบว่าที่ไหนได้ดำเนินการอะไร อย่างไร น่าจะเอาอย่างที่ดี ๆ ได้บ้างไหม รวมถึงไม่แน่ใจว่าหลังครบ 20 วันไปแล้ว ยอดจะพุ่งเพราะกระอักตัวเลขไว้ไหม แล้วตกลงว่า(ร้ายมาก) ประชาชนมีความปลอดภัยจากการเดินทางบนท้องถนนในช่วงเทศกาลวันหยุดมากขึ้นจริงหรือ