ความเห็น 2609406

การพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความเป็นกรด – เบส ของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์

นิชาภัทร
IP: xxx.93.134.3
เขียนเมื่อ 

เป็นนวัตกรรมที่ดี สามารนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเน้นให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี