ความเห็น 2608943

สรุปสาระสำคัญและความแตกต่างในข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ มาตรา 32-43 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

เขียนเมื่อ 

คัมภีร์ลิขสิทธิ์ ( book of copyright )

http://www.pasutha.com/?pages=book_detail&pid=P004

ผู้เเต่ง : อรุณ ประดับสินธุ์

ISBN : 978-616-90951-0-1

จำนวนหน้า : 240 หน้า

ราคา : 200.00 บาท

รายละเอียด :

คู่มือที่นักศึกษา นักเขียน นักแสดง สื่อมวลชน สำนักพิมพ์ รวมถึงผู้ที่ทำงานด้านลิขสิทธิ์ทุกแขนง ตลอดจนบุคคลทั่วไปควรจะมีไว้ประจำตัว อธิบายเรื่องสำคัญที่ต้องรู้ เช่น สิทธิในการเข้าถึงหรือใช้งานลิขสิทธิ์ รวมถึงข้อห้าม ข้อจำกัดและข้อสังเกตในการทำสัญญาลิขสิทธิ์ที่ต้องทราบ นำเสนอในรูปแบบคำถาม-ตอบ ตรงจุด เข้าใจง่าย แม้ไม่เคยเรียนกฎหมายมาก่อน

หนังสือส่งเสริมการใช้ควบคู่กับการป้องกันไม่ให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ เพื่อสังคมอุดมปัญญา โดยมี ฯพณฯ ยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และอดีตอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้เกียรติเขียนคำนิยมไว้อย่างน่าสนใจ.