ความเห็น 2607362

จะเลือกใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ E-Courseware ชนิดไหนดี

นุ่น
IP: xxx.172.230.250
เขียนเมื่อ 

E-Courseware CAI E-Book

ทั้ง 3 ตัวนี้มีความแตกต่างกานอย่างไงค่ะ.....

จะนำข้อมูลไปใช้ในการทำวิจัยทางการศึกษาค่ะ

เพราะว่าทั้ง 3 มีรูปแบบการใช้พวกกราฟฟิกคล้ายกันๆ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน

ขอบคุณค่ะ