ความเห็น 26064

ทฤษฎีกับการวิจัย

ไสว เลี่ยมแก้ว
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
คุณหนึ่งร้อยปีแห่งความเหงา  และคุณลดาวัลย์ ครับ สิ่งที่เราสนทนากันข้างบนนี้เมื่อหลายวันก่อน มีอยู่บ้างเล็กน้อยใน http://gotoknow.org/archive/2006/04/30/10/52/10/e26117 ถามีเวลาก็ลองเข้าไปอ่านดูนะครับ