ความเห็น 26031

ต้องทั้ง process และ output oriented

Handy
IP: xxx.144.143.4
เขียนเมื่อ 
    Output Oriented ผู้บริหารประเภทหนึ่งชอบมาก  เร่งให้ออกมาทันโชว์เขาได้ทันเวลา หรือก่อนใครๆได้ จะถือว่ายอด  Process เป็นเรื่องเล็ก ทำอย่างไรก็ได้ ขอให้มีสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่นถ่ายรูปได้  ออกข่าวทีวีได้ก็แล้วกัน...
     ทำกับมนุษย์  ไม่ว่าเรื่อง การศึกษา หรือ สาธารณสุข มันมิใช่ระบบการผลิตสินค้าในโรงงานที่จะกำหนดให้ชิ้นไหน  ก้อนไหน  ออกมาเวลาใดได้  ถ้าทำได้ก็น่าจะเป็น ของปลอม ที่เป็นเพียง Output ที่พยายามเค้นออกมาเพื่อสนองกิเลสใครบางคนเท่านั้นกระมัง  หาผลกระทบที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์ มั่นคง และ ยั่งยืน น่าจะยาก
      สุดท้าย ถ้าเพื่องานจริงๆ  คงหนีไม่พ้น การเอาผลลัพธ์ และผลกระทบที่คาดหวังเป็นตัวตั้ง  จัดการกับความรู้ อย่างเหมาะสม  ทำไป เรียนรู้ไป เก็บเกี่ยว Process ทั้งหลายไว้เป็นทุนเพื่อทำอะไรให้ก้าวหน้าต่อๆไป