ความเห็น 26021

ต้องทั้ง process และ output oriented

คนดอย(ปูนแก่งคอย)
IP: xxx.121.148.86
เขียนเมื่อ 

ขอสนับสนุนและขอแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมครับ

  • หากคิดและพิจารณารวมทั้งคาดหวังเรื่องความยั่งยืน ที่ความรู้ติดตัวที่ได้มาจากเรียนรู้ ผมว่าเราแนวทางที่เน้น Process น่าจะเป็นหนทางที่ถูกต้องที่สุด แต่
  • จากการทำงานที่ผ่านๆมาของเรา คาดการทำทบทวนตนเองให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ อย่างจริงจัง ที่นั่นก็คือการทำ AAR นั่นเอง หรือบางระบบเรียกว่า Past performance analysis และที่สำคัญ
  • เราไม่มีการทำและตกผลึกสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่องจนเกิดทักษะ
  • สิ่งที่พูดเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลย แต่เพียงเรา ก็ถูกสร้างและหล่อหลอม จะเรียกว่าติดนิสัย ชอบกินบะหมี่สำเร็จรูป เน้นที่Product ก็ว่าได้ครับ ผมจึงเห็นว่า KM ที่เน้นทั้ง Process และ Product อย่างพี่ชายขอบว่า จะแข็งแรงขึ้นจะต้องเน้นให้สามารถสร้างทักษะของกระบวนการให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความยั่งยืนครับ

ข้อความจากหนังสือ Toyota way บทที่ 14 (แม้แต่ญี่ปุ่นเองก็ยังมาพูดเรื่องนี้)

 

  • Resulted oriented tends to fail (want to see bottom line too soon) 
  • Process Oriented: More patient. Believe investing in people-process leads to desired result.
  •  Without Hansei,.. impossible for real kaizen (PDCA)
  •  Hansei: Responsibility, Self Reflection, and Organization Learning

ซึ่งน่าแปลกใจและสำนึกพิลึกชอบกล ตอนได้เห็นข้อความนี้ครั้งแรก เหมือนกับเราชอบเอาระบบชาวบ้านมาใช้แบบที่ฐานความรู้และทักษะในเชิงกระบวนการของคน ไม่เหมือนเขา ซึ่งเป็นหน้าที่ของเราที่จะช่วยปรับเปลี่ยน กรอบความคิด(Paradigm) ก่อน นั่นน่าจะเป็นการอย่างใช้อย่างมีปัญญา แต่ท้ายสุดเราควรสร้างองค์ความรู้ หรือระบบของเราเอง โดยใช้ฐานความรู้ของเราที่มีอยู่จะนำความรู้ที่รับจากภายนอกมาประยุกต์เข้าเพื่อสร้างของเราเองครับ