ความเห็น 2601888

เรื่องเล่าเร้าพลัง: การดูแลด้านจิตวิญญาณในคนไข้ระยะสุดท้าย

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์ ศูนย์มัเร็งสุราษฎร์ สมัครเข้าโครงการ SHA ด้วยค่ะ

มาเชียร์ และมาอ่านเรื่องเล่าค่ะ