ความเห็น 2601162

สหเวชสร้างเสริมสุขภาพ

อาภิชญา
IP: xxx.11.193.185
เขียนเมื่อ 

ดีใจนะที่น้องรุ่นนี้เห็นความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเพราะเราเปนผู้นำ

พี่จบพยาบาล มหิดล ปี 2523 / แต่ออกมาดูแลสุขภาพพนักงานรัฐวิสาหกิจ...พี่รณรงค์ให้พนักงานเห็นความสำคัญการตรวจสุขภาพตั้งแต่ปี 2535 จนถึงปัจจุบัน...........จากที่พนักงานตรวจสุขภาพกันปีละไม่ถึง30 % ปัจจุบันตรวจสุขภาพกัน 120 - 130 % ( เพราะบางคนตรวจปีละ 2 ครั้งเลยนับเบิ้ล )

ปัจจุบันตรวจตามการปฏิบัติงานแล้วค่ะ  เช่น ทำงานกับสารเคมีอันตรายก้อตรวจเพิ่ม

ข้อคิดเห็น

พี่ว่าจะกลับไปบอกอาจารย์ที่ มหิดลว่าปี 1 - 2 ทุกคณะควรมีหน่วยกิจการดูแลสุขภาพให้เข้มงวดไปเลย

จบออกมาจะได้ Excellent เลย บุคลากรทางการแพทย์ในอนาคตคง.สวย/หล่อ...แบบสุขภาพดี

เป็นโมเดลลิ่งได้ทุกคน

อาภิชญา