ความเห็น 2596173

สรุปสาระสำคัญและความแตกต่างในข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ มาตรา 32-43 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

เขียนเมื่อ 

Wasawat Deemarn.

กฎหมายลิขสิทธิ์ : อ้างอิงแหล่งที่มาแล้วจะพ้นผิดได้หรือไม่ ? Teacher School of Education, 2 กุมภาพันธ์ 2555.

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/477138

Wasawat Deemarn.

"การละเมิดลิขสิทธิ์" : "จิตสำนึก" สำคัญกว่า "ตัวบทกฎหมาย" Teacher School of Education, 1 กุมภาพันธ์ 2555.

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/476976