ความเห็น 259582

กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ด้วยความรักและเคารพเสด็จเตี่ยเป็นอย่างสูง
IP: xxx.9.60.20
เขียนเมื่อ 

ขอให้บารมีของท่านจงแผ่ไพศาลไปทั่ว ดิฉันเป็นลูกศิษย์ที่ทราบซึ้งในความเมตตากรุณาของท่าน และขอให้คำมั่นสัญญากับท่านและกับตนเองว่าจะปฏิบัติตามคำบอกกล่าวและคำสั่งสอนของท่านให้จงได้ 

"กยิราเจ กยิราเถน แปลว่า จะทำสิ่งไร ควรทำจริง"  ค่ะเสด็จเตี่ย ลูกจะทำตามที่ท่านได้เมตตามาอบรมสั่งสอนลูกคะ