ความเห็น 259577

กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ศิษย์ท่านคนหนึ่งที่ท่านทรงกรุณาเมตตา
IP: xxx.9.60.20
เขียนเมื่อ 

ชาวจังหวัดชุมพรมีความเคารพและศรัทธาในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์เป็นอย่างมาก  รวมทั้งเชื่อว่า  พระวิญญาณของพระองค์ทรงสถิตอยู่  ณ  ตำหนักที่หาดทรายรี  ยามใดที่จังหวัดชุมพรประสบภัยพิบัติ  พระวิญญาณของพระองค์จะทรงปกป้องคุ้มครอง  และขจัดปัดเป่าให้ผ่านพ้นไป

ใช่ค่ะดิฉันเป็นคนกรุงเทพฯ  แต่ก็สัมผัสกับวิญญานของพระองค์ซึ่งเป็นดวงแก้วคอยปกป้องคุ้มครองและขจัดปัดเป่าให้ผ่านพ้นไป และพวกเรากำลังจะเดินทางไปหาดทรายรีเพื่อที่จะอัญเชิญท่านมาสถิตย์อยู่ที่บ้านของพวกเราค่ะ