ความเห็น 2594911

การศึกษาตลอดชีวิต กับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

อาจารย์นพพร ชื่นพันธ์
IP: xxx.27.1.25
เขียนเมื่อ 

ทฤษฎีการวิจัยตามธรรมชาติ

เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ