ความเห็น 25893

Learning by Doing ของ อาจารย์ มมส

Panda
IP: xxx.28.35.3
เขียนเมื่อ 
เป็นเรื่องธรรมชาติ ครับ  อาจารย์ และ นิสิต ต่างก็เป็น สิ่งมีชีวิต ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ย่อมมีความแตกต่างกัน เป็นธรรมชาติอยู่แล้ว  ปัจจุบันเราเน้น ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  มากกว่าการพึ่งพาอาจารย์เหมือนในยุคเก่า ๆ อยู่แล้ว  โดยเฉพาะการศึกษาขั้นปริญญาโทและเอก นะครับ   สำหรับที่ มมส. เรื่องเกี่ยวกับ Thesis สามารถเรียนรู้ได้จาก เว็บของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จากบทความของ ท่าน ผศ. ดร. ยรรยงค์ อินทร์ม่วง คงจะช่วยได้นะครับ