ความเห็น 2586988

420. หลักแห่งกวี (ภาคปฏิบัติ)

เขียนเมื่อ 

สวัวดีครับคุณนงนารถ

ขอบพระคุณที่แวะมาครับ..ใช่เลยครับปฏิสัมพันธ์ของนุษย์สามารถก่อให้เกิดการสร้างสรรค์หรือทำลายได้เลยครับ