ความเห็น 2586987

420. หลักแห่งกวี (ภาคปฏิบัติ)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับท่านอาจารย์วิรัตน์

นวัตกรรมทางสังคมใดๆ..ในโลกนี้ผมว่าเกิดจากการเห็นคุณค่าของมนุษย์นะครับ..ถ้ามนุษย์ถูกสอนให้มองเห็นคุ๕รค่าคนอื่นผมรับรองสังคมจะน่ารักแถมไปไกลด้วยครับ