ความเห็น 2586986

420. หลักแห่งกวี (ภาคปฏิบัติ)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับคุณ Poo

เป็นหนึ่งในหลักการพื้นฐานห้าข้อครับ..ลองติดตามนะครับ ผมจะเขียนต่อไปเรื่อยๆ