ความเห็น 2581

KM : การประยุกต์ใช้ในสถาบันอุดมศึกษา

บลู
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้ อยากจะทำวิจัยเกี่ยวกับการทดลองใช้ MK ในโรงเรียนค่ะ ควรสร้างกรอบความคิดอย่างไรดีคะ เกรงว่าที่ดิฉันตั้งไว้มันไม่ครอบคลุมค่ะ