ความเห็น 2578729

ต้นไม้มงคลนาม ๙ ชนิดของไทยเรา มีเป็นไม้หรือปลูกเป็นต้นไม้ดีต่อตัวเอง ครอบครัว บ้าน อาคาร สถานที ฯ

เขียนเมื่อ 

กันเกรา บ้านเรียกตำเสา เป็นไม้เนื้อแข็ง ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง

ขอบที่ให้ข้อมูลไม้มงคล ตามความเชื่คติชนคนไทย

แต่เห็นบางบ้าน หน้าบ้านปลูก ระกำ หลังบ้านปลูกสละ มิน่ามงคลไม่เกิด