ความเห็น 25764

พรหมวิหาร ๔ ภาคภาษาอังกฤษ - Four sublime states of mind

ชายขอบ
IP: xxx.113.16.250
เขียนเมื่อ 
     ขอร่วม ลปรร.อีกคนนะครับ เห็นด้วยกับที่ Dr.Ka-poom นำเสนอไว้ครับ กล่าวคือ หากเราใช้ empathy จะพอดี และสามารถให้การช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม ไม่เดือดร้อนจากการช่วยเหลือผู้อื่น แต่เมื่อไหร่เราก้าวล่วงไปเป็นแบบ sympathy จะเกิดทุกข์กับเราขึ้นเองครับ
     ประเด็นนี้ในการใช้ศัพท์ ผมว่าน่าจะเป็น empathy=มุทิตา มากกว่านะครับ แต่ก็อยากจะ ลปรร.เพิ่มเติม โดยเฉพาะอาจารย์ Handy อีกครั้งนะครับ (เรียกร้องเลย)