ความเห็น 25752

หัวละ 5,000 บาท แพงไปไหม?

Handy
IP: xxx.144.143.4
เขียนเมื่อ 
  •    เป็นการแสดงน้ำใจ  อนุรักษ์ค่านิยมของสังคมไทย
  •    ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู้-ประสบการณ์
  •    ไม่ได้ชะเลียร์
  •    ไม่ได้เบี้ยวงาน
  •    แต่ที่กล่าวมา ... ขี้ 6 เท่านั้นเอง