ความเห็น 25698

Learning by Doing ของ อาจารย์ มมส

JJ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

ถึงเหน็ดเหนื่อย แค่ไหน

 หากจะรับเป็น อาจารย์ที่ปรึกษา IS

  คง "ต้องอ่านอย่างละเอียด เพราะ จะได้เรียนรู้ อีกมากมาย" ครับ